BRUSELLOZİS

Hastalıklar 22 Şubat 2010
373

BRUSELLOZİS
Brucella hayvanlarda bulunan bir mikroptur. Bu mikrobu taşıyan hayvanlarla doğrudan ya da dolaylı olarak temas edilmesi sonucu mikrobun vücuda alınmasıyla ortaya çıkan hastalığa brusellozis denir.

BRUSELLOZİS
BRUSELLOZİS

Brucella’nın en sık hastalık oluşturan 4 etkeni vadır. Büyükbaş hayvanlarda hastalık yapan brucella abortus B. canis ise köpeklerde hastalık yapar. B. canis insanlarda en az bulunan brucella türüdür.

Brusellozis hayvanlarda kronik bir hastalıktır ve yaşamları boyunca hayvanlarda görülür. Erkeklerin ve dişilerin üreme organına yerleştiğinden dolayı düşüğe yol açar ve sterilitiye sebep olur. Brucella ile enfekte olmuş hayvanların sütünde ve idrarında bu bakteri oldukça fazla bulunur.

BRUSELLOZİS NASIL ORTAYA ÇIKAR? KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Brusellozis bu şekilde hastalığın bulaşma olasılığı düşüktür. İnsandan insana bulaşması çok nadir görülür.

Bu mikrobun derideki çatlaklar sayesinde vücuda girebilirler. Mezbaha işçileri ve hayvancılık yapan kimseler bu mikrobu solunum yoluyla alabilirler. Bu mikrobun aşısını yapan veterinerler de mikrobu kapabilirler.

Bakterinin inkübasyon zamanı 15-20 gündür. Yani brucella vücuda girdikten 2-3 hafta sonra sayısı hastalık yapacak düzeye ulaşır ve belirtiler görülmeye başlar. Çoğalma yeri lenf düğümleridir. Daha sonra kana karışıp diğer organlara yayılır. İlk bir-iki hafta IgM düzeyi artar. Daha sonra IgG düzeyi de artmaya başlar. Bu düzeyler bir yıl kadar yüksek kalabilir ve iyileşirken düşmeye başlarlar.

BRUSELLOZİSİN BELİRTİLERİ

Bu hastalık 4 klinik şekilde seyreder. Bunlar: akut (veya subakut) tekrar eden ve kroniktir.

Brusellozis hastalarının yarısından çoğunda belirtiler akut şeklindedir. Diğerlerinde ise hastalık sessiz seyreder ve herhangi bir belirti vermez. Belirtiler terleme gibi bu hastalığa ait olmayan (non-spesifik) birçok belirti ortaya çıkar. Eğer bu hastalığın tanısı ve tedavisi erken zamanda yapılmazsa hastalarda ondülan ateş başlar.

Depresyon sık görülen bir bulgudur. Brucellozis olgularının %20-60’ında karaciğer büyümesiantibiyotiğe karşı bakterinin direnç gelişmesi değildir. Bakterinin hücre içine yerleşmesi ile ilgilidir. Hastalığın tanısı konduktan sonra 1 yıldan daha uzun süren vakalar kronik brusellozis olarak adlandırılır.

BRUSELLOZİSDE GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR

Brusellozis vakalarının %70’ine yakınında yemek yiyememe diz ve kalça eklemleri tutulur. Eklem sıvısında brucella bakterisi saptanabilir.

Vakaların %5’inden daha azında menenjit gelişir. Akut veya kronik olabilir. Hastaların az bir kısmında ense sertliği mevcuttur. Yapılan testlerle beyin-omurilik sıvısında anormallikler saptanır. Bruselloziste ölümlerin en sık nedeni endokardittir. Fakat endokardit %2’den daha az brusellozis vakalarında görülür. Aort kapağı en çok tutulan kalp kapağıdır. Eğer bakteri solunum yolu ile alınır ve akciğerlere yerleşirse solunumla ilgili bazı bulgular ortaya çıkabilir.

İnsanlarda üreme sisteminde glomerülonefrit gibi bazı hastalıklara yol açabilir ve düşüğe neden olabilir. Ayrıca kanda trombosit ya da lökosit azalması yapar. Kansızlığa yol açar. Hastaların az bir kısmında ise deride kızarıklık döküntü gelişir.

BRUSELLOZİS TANISI
Bu hastalıkta görülen bulgular bu hastalığa özgü olmadığı için bruselloziste önemli bir serolojik testtir. Toplam antikor titresinin 1/160’tan fazla olması tanıda önemlidir.

BRUSELLOZİS TEDAVİSİ
Brusellozis tedavisinde sıklıkla 28 gün boyunca 4*500 mg/gün tetrasiklin verilir. Bu sürenin ilk 21 gününde ise 1g/gün streptomisin verilir. Eğer bir buçuk ay boyunca doksisiklin ve rifampin veya ofloksasin ve rifampin verilirse de aynı etki sağlanır. Tedavinin kısa süre uygulanması halinde hastalık tekrarlar. Bu hastalıktan korunmak için süt ve süt ürünlerinin pastörize olanlarını kullanmak gerekir.
ALINTI

Benzer İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“BRUSELLOZİS” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar